Delovaya programma_Centr bezopasnosti_27-28 aprelya, 2023_ot 11.04.2023